เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
กรอกข้อมูลที่แสดงด้านล่าง  
 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน
บริการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
Facebook
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ

*การลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป จะต้องทำรายการผ่านหน้าเว็ปนี้ *

1 ชื่อผู้ใช้(สำหรับนักศึกษา)

1.1 ระดับปริญญาตรีและโครงการอื่นๆ ประกอบด้วย u(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

1.2 ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย g(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

1.3 ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย d(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

เช่น u56118020001

2. รหัสผ่านเริ่มต้น :(password สำหรับนักศึกษา)คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01122537 หากไม่สามารถเข้าได้ให้ใช้รหัสนักศึกษาแทน หรือ รหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

3. นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือทำการแทนผู้อื่นจะถูกลงโทษทางวินัยและมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลการลงทะเบียนที่ผิดพลาดในทุกกรณี

4. ในการกระทำรายการทุกครั้งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้ว

  • 11/08/2557 - 26/10/2557: ยกเลิกรายวิชา
  • 11/08/2557 - 26/10/2557: ยกเลิกรายวิชา
  • 11/08/2557 - 26/10/2557: ยกเลิกรายวิชา
  • 11/08/2557 - 26/10/2557: ยกเลิกรายวิชา
  • 11/08/2557 - 26/10/2557: ยกเลิกรายวิชา
  • 10/10/2557 - 24/10/2557: ลงทะเบียน
  • ดูเพิ่มเติม