เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
กรอกข้อมูลที่แสดงด้านล่าง  
 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน
บริการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
Facebook
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ

*การลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป จะต้องทำรายการผ่านหน้าเว็ปนี้ *

1. ชื่อผู้ใช้

สำหรับนักศึกษา

- ระดับปริญญาตรีและโครงการอื่นๆ ประกอบด้วย u(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

- ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย g(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

- ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย d(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา

เช่น u56118020001

สำหรับเจ้าหน้าที่

- ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย "_" ตามด้วย นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก

เช่น name_sur

2. รหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01122537 หากไม่สามารถเข้าได้ให้ใช้รหัสนักศึกษาแทน หรือ รหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งานร่วมกันการใช้งานอินเตอร์เน็ตประจำวันของมหาวิทยาลัย / Wi-Fi

3. นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือทำการแทนผู้อื่นจะถูกลงโทษทางวินัยและมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลการลงทะเบียนที่ผิดพลาดในทุกกรณี

4. ในการกระทำรายการทุกครั้งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้ว

ดูเพิ่มเติม